המוסדות

הבית הקדוש ברחוב אחד-העם 63, תל-אביב, מגדלור של תורה וחסידות, חינוך וחסד!

קודש הקדשים, הרבי הקדוש רבי אהרן קדוש ה' מבעלזא זי"ע, עזב את העולם לפני שישים ושתים שנה, בכ"א לחודש מנחם-אב, שנת תשי"ח. בלכתו הותיר צוואתו הקדושה והיחידה: שמעון הקודש בו התגורר בתל-אביב, ימשיך להיות מקום של תורה ותפילה.

ואכן, כבר למעלה משישים שנים שהצוואה מקוימת במלואה, ביתר שאת.

גולת הכותרת היא תלמוד-התורה:

בתלמוד התורה למדו במהלך השנים אלפי-אלפים תינוקות של בית רבן, החל מהכיתות לגיל הרך ועד לכיתות הגבוהות. בין בוגרי תלמוד-התורה ישנם לא מעט דמויות חשובות בנוף החסידי, הרבני והציבורי. תלמוד-תורה זה הנו ללא ספק ה'חדר' הבולט ביותר בתל-אביב של מעלה.

דגש בולט ומקצועי, יש למסגרת החינוך המיוחד בתלמוד-התורה:

מדובר במסגרת מקצועית שמושקע בה הון רב, לקידומם של תלמידים הצריכים את הקידום האישי והפרטני. עד כדי כך יצא טבעה של מסגרת זו עד שאפילו מבני-ברק שולחים ילדים להתחנך במסגרת הזו שהיא ללא ספק מהמקצועיות ביותר שיש בקרב הציבור החרדי.

במעון הקודש גם פועל בית-המדרש דחסידי בעלזא שמהווה מקום תורה ותפילה לכלל יראי ה' שבתל-אביב. בית-המדרש פעיל לאורך כל שעות היום, מעלות השחר ועד אחרי חצות ליל, לכל אורך ימות השנה. בהיכל בית-המדרש מתקיימים שיעורי תורה במקצועות התורה ובכלליות מהווה המקום קרן אור המאיר על הסביבה כולה.

וכאן אנו מגיעים אל קודש הקדשים, אל כולל האברכים אשר שוכן בחדר המקודש ביותר בנווה הקודש שבאחד-העם 63. החדר בו ישב הרבי הקדוש זי"ע וקיבל את קהל עדת מרעיתו לישועה ולברכה. בתוך החדר הזה יושבת קבוצת עילית של אברכים שההגדרה 'אברכים' דלה למדי עבורם. מדובר בתלמידי-חכמים מופלגים ובעלי שם, גאונים של ממש, אשר מזה שנים על גבי שנים משקיעים את כל יהבם בתורה הקדושה.

וכאשר תורתם הקדושה נלמדת במקום קדוש זה, אין זה אלא כמוסיף קדושה על גבי קדושה, טהרה על גבי טהרה.

ועוד לא דיברנו על מפעלי החסד שבתוך הקהילה, אם בהלוואות ואם בתמיכות שונות ומקיפות לנתמכים, והכל מתוך הסתרה. ויש גם את הפעילות המיוחדת הפועלת לקרב רחוקים ולהשיב לבבות בנים תועים אל אביהם שבשמים.

וכל אלו עומדים תחת ספינת הדגל של חסידות בעלזא בנשיאותו הרמה של כ"ק מרן אדמו"ר מבעלזא שליט"א ובראשות הדומ"ץ הגאון רבי אברהם דירנפלד שליט"א ראש כוללי עיון בחצר הקודש בעלזא.

הבית אשר ישועות בו מקיפות –

כאז, כן עתה!

לתמיכה ותרומה למוסדות של הצדיק זי"ע. השאירו כאן פרטים מלאים.