ההבטחה

ההבטחה המפורשת שאלפים נושעים בזכותה מידי שנה!

רבנו הקדוש רבי אהרן מבעלזא זי"ע, קדוש ישראל, הותיר אחריו בעלותו בסערה השמיימה, צוואה אחת ויחידה, בקשה אותה הותיר: "שהבית בו אני מתגורר, ימשיך להיות מקום של תורה ותפילה!"

הרבי הקדוש מבעלזא גם התבטא התבטאות נדירה לפיה:

"מימיי לא נותרתי חייב לאף אחד!"

ובמילים אחרות: הרבי הקדוש לא נותר חייב. כל מי שגומל עמו טובה, מקבל בחזרה. כל מי שפועל שבקשתו של הרבי הקדוש, צוואתו הקדושה – שהבית ברחוב אחד-העם בתל-אביב ימשיך להיות מקום של תורה ותפילה, הרי הוא ממלא את רצון הקודש.

הרבי הקדוש לא יישאר לו חייב!

אלפי יהודים מכל קצווי תבל כבר יודעים את הסוד הזה. הם תומכים בהמשך קיומו של הבית הקדוש כמקום של תפילה – בו מתפללים בסילודין. וכמקום תורה – בו עומד תלמוד תורה לצעירי צאן קדשים. והם רואים ישועות ורפואות באורח פלאי. אין יום שטלפונים לא מתקבלים בבשורה ישועות.

כי אכן –

הרבי הקדוש לא נותר חייב!

הרבי הקדוש מחזיר טובה בכפליים, במלוא חופניים!

לזכות בהבטחתו הנדירה של הצדיק זי"ע. השאירו כאן פרטים מלאים.